Hakkımızda

2004 yılında kurulan Birzamanlar Yayıncılık, o günden bugüne Türkiye’nin çokkültürlü kimliğine vurgu yapan, birlikte yaşama kültürümüzü gözler önüne seren, ve bu misyonunu yayınladığı kitaplarda sergilediği görsel malzemelerle de pekiştiren, spesifik konularda yayın yapan bir yayınevidir.

Yayınlarımızın büyük bir çoğunluğunda kullanılan görsel malzemeler, Orlando Carlo Calumeno koleksiyonuna aittir. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemine ait sayılı koleksiyonlardan birine sahip olan Sn. Orlando Carlo Calumeno’nun arişivi sayesinde, yayınladığımız kitaplar benzerlerinden ayrılmakta ve bu özellikleri ile değer kazanmaktadır.

2016 yılı başından itibaren, yenilenen idari yapısı ve yeni ve modern ofisi ile Birzamanlar Yayıncılık benzer konularda eserler yayınlamaya ve kültür dünyamıza verdiği eşsiz hizmeti sürdürmeye devam edecektir.